JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Dit voorjaar organiseren de gezamenlijke muziekkorpsen en de gemeente Menameradiel een concert.Logo Us Jier muziek

Het gaat om een Hafabra concert (harmonie, fanfare, brassband) met verschillende bekende artiesten. Maar liefst negen verschillende muziekverenigingen verzorgen samen een pracht van een show onder de naam Us Eenhoorn Slotakkoord. De stukken zijn inmiddels uitgezocht, de repetities staan gepland en de artiesten zijn geboekt. Het wordt groots. Iets wat u niet wilt missen. Zet u de (voorgenomen) datum 20 mei 2017 alvast in uw agenda? We hopen dat u komt!

bron: gemeente Menameradiel
Binnenkort meer over dit bijzondere concert!

MENAAM, 3 maart 2017 - Gezocht!

Het is zeker niet de eerste keer dat de borden die aankondigen dat de oud papier inzameling weer op de eerstkomende zaterdag zijn vertrokken. Eerder al zijn borden in de omgeving teruggevonden. De praktijk leert dat als de borden te goed vastgezet worden, deze vernield worden door ze af te breken.

ZaterdagOudPapier

De afgelopen maanden zijn de borden aan de Rypsterdyk wederom twee maal van de paal gesloopt. De 1e keer teruggevonden in de naast liggende sloot. De laatse maal is deze nog niet teruggevonden. Weet u waar dit bord is gevonden of nog ligt, laat het weten. Uw melding wordt op prijs gesteld.

2017 is Us Jier. Na dit jaar gaat de gemeente op in de gemeente Waadhoeke. De muziekkorpsen in Menameradiel hebben al meer dan 100 jaar een bijzondere relatie met de gemeente. Zo was het al in 1898 dat de zes korpsen van destijds Menaldumadeel een aubade brachten aan burgemeester Willem Adriaan Bergsma, ter gelegenheid van het diner voor zijn 40-jarige ambtsjubileum.

Reden voor de gemeente om in dit laatste jaar onder andere ook aandacht te hebben voor de muziekkorpsen in Menameradiel. In 2016 gaf de gemeente de heer Feike van Tuinen uit Berltsum de opdracht een muziekstuk te componeren. Muziek dat alle veranderingen in de gemeente van de afgelopen 450 jaar moest weergeven.

Afgelopen zaterdagavond, tijdens de concertavond voor federatiekorpsen in Menameradiel, overhandigde Feike van Tuinen zijn compositie “Transition” aan wethouder Lutte Pen en Henri Visser, secretaris van de Federatie voor Muziekverenigingen in Menameradiel. Aan deze veelzijdige concertavond deden zeven gemeentelijke muziekkorpsen mee.

Dit voorjaar zullen de gezamenlijke muziekkorpsen en de gemeente Menameradiel een groots concert organiseren. Dan gaat “Transition” publiekelijk in première. De fanfare/brassband compositie komt daarna ook voor andere orkesten beschikbaar.

Transition fvt

Op de foto: Feike van Tuinen (midden) overhandigt zijn muziekcompositie aan wethouder Lute Pen (links) en Henri Visser (rechts). Foto gemaakt door: Cees Mollema.

Het weer van de afgelopen dagen was niet echt dikke winter. Maar temperaturen onder nul en de aanwezige mist leverde toch mooie wintertaffereeltjes op.

 

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

 IMG 1196Miedkamp Small
 IMG 1246Ljochtmisdyk Small  IMG 1247Ljochtmisdyk Small

Het was op 19 januari toch wel even wachten tot het winterzonnetje achter de bewolking vandaan kwam. Dan moest het toch even snel gebeuren, want de rijp was gauw verdwenen. Meer plaatjes binnenkort in de fotomappen.

Lintje Henri 3MENAAM 15 januari 2017 – Vandaag heeft burgemeester Tom van Mourik van de gemeente Menameradiel een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Henri Visser. De heer Visser is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De versierselen werden uitgereikt in de gymzaal aan de Greatebuorren in Menaam tijdens het Nieuwjaarsconcert van Fanfare Constantia.

Henricus Etze (Henri) Visser (18-12-1953), voorheen werkzaam als teamchef van de afdeling Functioneel beheer bij de politie, is sinds 2000 actief als secretaris van de Federatie voor Muziekverenigingen te Menameradiel. Namens de aangesloten verenigingen voert hij ook het secretariaat van de werkgroep voorbereiding fusiegemeente Waadhoeke. Sinds 2002 is de heer Visser vrijwilliger bij en voorzitter (tot 2010) van de muziekvereniging Fanfare Constantia Menaam. De afgelopen 10 jaar (sinds 2006) is de heer Visser bovendien lid van de websitecommissie bij de vereniging Dorpsbelang Menaam. Hij is actief als dorpsjournalist en beheerder van de site.

Burgemeester Tom van Mourik: “Met zijn bijzondere verdiensten op het terrein van muziek is de koninklijke onderscheiding voor Henri Visser zonder meer een gepaste beloning.”
Meer informatie en foto's zijn te vinden op www.constantia.frl


 

Leeuwarden 30 december 2016 - In totaal stonden de Menaemer Feintsjes 9 keer in de spotlights bij het ijs, dans en theater spektakel “De Tocht van Morgen” in de Elfstedenhal te Leeuwarden.

Dit evenement liet zien hoe de tocht eruit zou kunnen zien, zo’n twintig jaar na de laatste tocht in 1997. Nu met smartphone, sociale media, helmplicht, poortjes en veiligheidshesjes.
Zowel voor, tijdens en na de voorstellingen waren de Feintsjes 9 keer actief om er een écht feest van te maken. De succesvolle voorstellingen liepen van 23 tot en met 30 december 2016.

 


Meer informatie is te vinden op: http://tochtvanmorgen.frl/ en natuurlijk op www.feintsjes.nl

WXCam (test)

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Weeralarm KNMI

 

 

 

Ga naar boven