JSN ImageShow (site)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

MENAAM, zaterdag 8 april 2017 – Jeugdfestival.

Het Menamer jeugdorkest “De Toeterbearen” onder leiding van Johan Postma scoorden uitstekend op het federatie jeugdfestival en behaalde hiermee de 1e plaats. De prijsuitreiking werd gedaan door burgermeester Tom van Mourik. De gemeente is altijd bijzonder ingenomen met de vorm en de resultaten van het muziekonderwijs in Menameradiel. De korpsen zorgen zelf voor de muziekopleiding welke gericht zijn op het spelen in fanfares en brassbands.

IMG 2838bcToeterb prijs

IMG 2852bcGerm Bokaal
Jeugdorkest de toeterbearen (samenwerking Halleluja en Constantia Menaam) Germ Terpstra met de 1e prijs en de
Eenhoorn wissel bokaal 2017

 

De laatste en bijzondere prijs is wel de Eenhoorn Wisselbokaal. Deze prijs is beschikbaar gesteld door de gemeente en bestemd voor een bijzondere deelnemer. Thom Zigterman motiveerde zijn keuze dat die persoon gezien zijn leeftijd, resultaat solistisch optreden, de veelzijdigheid door te spelen op meerdere instrumenten tijdens het orkestoptreden, maar ook om zijn zichtbaar enthousiasme bij het maken van muziek. Burgermeester Van Mourik mocht dit jaar de bokaal uitreiken aan de 11 jarige Germ Terpstra. Germ heeft zijn A-diploma, studeert voor zijn B-diploma bij docent Jorrit Laverman en speelt nu bij Constantia Menaam. Zijn solistisch optreden op was goed voor een prachtige 90 punten.

Het jeugdfestival voor solisten en jeugdorkesten wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Federatie voor Muziekverenigingen in Menameradiel, dit jaar in samenwerking de fanfare Constantia. Het festival vond plaats in de muzieklokalen van O.B.S. De Cingel. In totaal deden er 3 jeugdorkesten mee. Het jeugdfestival is een wezenlijk onderdeel van de totale muziekopleiding en geeft naast solistische korps optredens, de mogelijkheid zich te bekwamen voor deelname aan provinciale en landelijke solistenconcoursen.

In totaal deden zo’n 37 jeugdige solisten mee op veel verschillende instrumentgroepen zoals slagwerkers, (troms-drums-Xylofoons/Marimba’s) saxofoons, kleinkoper (Trompetten – Bugels – Hoorns) en groot koper. Alle optredens zijn naar niveau beoordeeld door gespecialiseerde juryleden, n.l. dhr R.J Rondaan (slagwerk) en Th. Zigterman.

 

Ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor het volgen van betaalbare muzieklessen?
Informeer eens naar de mogelijkheden bij één van de drie Menamer muziekverenigingen.
Muziekles is niet alleen voor jong, ook volwassenen zijn meer dan welkom.

Meer uitslagen en foto’s zijn de vinden op:
www.constantia.frl of www.korpsen-menameradiel.nl

Er heeft op dinsdag 7 maart overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van de werkgroep die de mogelijkheden van een MFA in Menaam onderzoekt en het college van Menameradiel.

In het gesprek is door het college aangegeven dat zij meer tijd willen nemen om de ingediende plannen te kunnen beoordelen, mede in relatie tot een andere locatie, die nu niet in de plannen is opgenomen. Er zijn de laatste twee maanden gesprekken gevoerd met de eigenaar van de Black Horse, die plannen aan het ontwikkelen is voor deze locatie. Het college wil de plannen van de werkgroep - en het programma dat hieraan ten grondslag ligt - ook aan de mogelijkheden van deze locatie toetsen. Er zijn hier wellicht mogelijkheden om de exploitatie anders vorm te geven, waarbij een commerciële horecafunctie wellicht ook tot de mogelijkheden behoort, hetgeen de exploitatie minder kwetsbaar zou maken.

 gym (Small)  

Deze opstelling is door de werkgroep niet positief ontvangen. De locatie Black Horse is eerder in beeld geweest, maar er is na rijp beraad uiteindelijk voor een andere optie gekozen waarbij de gemeente continue is geïnformeerd. Dit is ook gebeurd na contacten met de eigenaar van de Black Horse die niet tot resultaat hadden geleid. De werkgroep wil graag dat er een uitspraak komt op de door hen ingediende plannen.

Van de kant van het college wordt gesteld dat we het maar één keer goed kunnen doen. Is het verantwoord om veel gemeenschapsgeld in een ontwikkeling zoals een MFA met horecafunctie te steken terwijl 50 meter verderop een gebouw staat te verkrotten? Het vraagt een paar maanden tijd om hier uitsluitsel over te kunnen geven. Deze tijd die tot maximaal 1 juni zal duren, wil het gemeentebestuur nemen. Er is uiteraard begrip voor de teleurstelling bij de werkgroep maar we kunnen een beslissing zoals deze maar één keer nemen.

College van B&W Menameradiel.

==============================

Wilt u reageren op dit bericht, dat kan via de facebook pagina van de werkgroep: https://www.facebook.com/werkgroepmenaam/

MENAAM - VLIEGBASISIS LEEUWARDEN, 27 maart 2017 - Het is weer bijzonder druk in het luchtruim rondom de vliegbasis Leeuwarden. Meer dan 50 vertrekkende en dalende jachtvliegtuigen uit 7 verschillende landen oefenen dagelijks grote en complexe missies. Vliegtuigen uit België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Portugal, Engeland en de Verenigde Staten trainen vanaf de vliegbasis. Frisian Flag is van 27 maart tot en met 7 april 2017.

foto1 bewerkt

foto2 bewerkt

Op de foto, aankomst Amerikaanse F15's afkomstig uit de Amerikaanse staat Florida

 

MENAAM, 18 maart 2017 - Wat jaren geleden begon met een kleine verzameling in een oude doos door Timen Dijkstra, is tegenwoordig uitgegroeid tot een prachtig archief voor oud- maar ook voor de nieuwe Menamers die historische panden en woningen betrekken. Timen die destijds papier inzamelde voor de fanfare Constantia, kwam regelmatig materiaal tegen dat moeite waard was om te bewaren.

Vanaf 10.00 uur was iedereen welkom om al het archiefmateriaal door te sneupen. Vele Menamers, “oud Menamers om útens” en familie van oud Menamers met hun ouderlijke roots in Menaam, kwamen naar deze bijzondere opendag. In totaal kwamen er meer dan 80 belangstellenden.

20170318 141122Website

Het gaat niet alleen om oude foto’s. De verzameling omvat tegenwoordig veel meer dan dat. Documenten uit de afgelopen 100 jaar en ouder. Documenten over bedrijven, personen, verenigingen, gemeentelijke documenten, krantenknipsels en bijvoorbeeld alle correspondentie over het initiatief, de financiën en de aanbesteding van ons dorpsmonument, “It Feintsje fan Menaem”

Daarnaast was er bijzonder videomateriaal te zien waaronder de dorpsfilms van Adolfs en recenter werk vanaf 1950 van amateurfilmer Marten de Boer. Digitale kopieën zijn door zijn pakesizzer Marten Ter

IMG 1380website

pstra overgedragen aan het Menamer archief. Bijzonder dat een film uit 1949 toch de nodige jeugdperikelen naar boven bracht bij het zien van het op de knieën plukken van komkommers uit de lage kassen.

De vrijwilligers van Documentatie Menaam bestaat tegenwoordig uit Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga, Timen Dijkstra en Anne Baarda. Zij krijgen hierbij geweldige ondersteuning van Piet Boerrigter. Allen goed voor een vracht persoonlijke kennis en verhalen over personen, verenigingen, gebouwen en gebeurtenissen van Menaam.

Zij namen een deel van de bestaande verzamelde documenten en knipsels over van o.a. Menamers die niet meer in leven zijn, waaronder ook boeken met grote verzamelingen knipsels van de dames Postema.

Documentatie Menaam is geen rechtpersoon en heeft daardoor geen inkomsten. Gezocht wordt naar een mogelijkheid om dit in de nabije toekomst alsnog te realiseren. Hierdoor kan mogelijk in aanmerking worden gekomen voor bepaalde subsidies. Materiaal zal binnenkort worden gedigitaliseerd zodat dit toegankelijke wordt en gericht zoeken makkelijker wordt. Met name het digitaliseren van filmmateriaal is behoorlijk kostbaar. Ook zijn al een aantal beschikbare video’s terug te vinden op het Fries Film Archief. (friesfilmarchief.nl)

Heeft u binnenkort iets te vieren zoals bijvoorbeeld een jubileum, een opendag of wilt u een dorpswandeling met mooie verhalen over het Menamer verleden? De leden van Documentatie Menaam zijn graag bereid u verder te helpen.
Meer weten kijk op www.menaldumdorp.nl (historie)
Redactie meanldumdorp.nl (Henri Visser)

IMG 1374 website

Documentatie Menaam.

Op zaterdag 18 maart van 10.00 - 16.00 uur houdt Documentatie Menaam open dag in de biljartzaal (voormalige bibliotheek) Skilpaed 1 te Menaam.

Op deze dag worden een groot aantal foto's, knipsels en boeken over Menaam tentoongesteld. Ook zal er een DVD met prachtige foto’s en oude dorpsfilms worden vertoond.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân;
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren.

Van Klaasje Berg ontvingen we een prachtige foto van een bewaarschool klas uit 1934 dank hiervoor.

Tevens kunt u die dag foto's en knipsels van Menaam inleveren. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs geteld.

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.

 
Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra tel: 0518-451606
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377
Kerk aan het skilpaad begin 1900 wmFraaie foto van de kerk aan het Skilpaed uit begin 1900

 

xxxxxxxx

© 2017 Documentatie Menaam/Menaldumdorp

20170326r TaLenteNconcert Halleluja Medium

 

taLENTEnCONCERT

 

Lenteconcert van Brassband Halleluja Menaam op zondag 26 maart

Alle spotlights zijn gericht op de muzikale talenten van Brassband Halleluja! Zondag 26 maart organiseert deze brassband uit Menaam haar jaarlijkse Lenteconcert. Dit keer vol solistische optredens. Om 15.30 uur begint het concert in Nij Statelân. De entree is gratis.

Solisten
Het Lenteconcert staat dit jaar in het teken van talenten. Een groot aantal solisten uit de brassband laten hun muzikale talenten horen: van cornet tot bas. Onder leiding van Ido Gerard Kempenaar weten de solisten het maximale uit zichzelf te halen. Zoals een vrolijke solo op klokkenspel, en een bijzondere Noorse alt solo waarbij het ook op de zangkunsten van de brassband aankomt.

Concourswinaar
Naast solistisch werk speelt Brassband Halleluja ook andere werken. Waaronder Pennine Moors van Darrol Barry. Mede hiermee behaalden zij op het Concertconcours in Drachten 87,08 punten, een eerste prijs met recht op promotie. En zij werden met het hoogste puntenaantal van die dag ook concourswinnaar.

Toeterbearen
Natuurlijk mag het jongste talent van Menaam niet ontbreken. Daarom verzorgt ook jeugdorkest de Toerbearen een optreden. Het orkest staat onder leiding van Johan Postma en is ontstaan uit een samenwerking tussen Brassband Halleluja en Fanfare Constantia.

Gratis entree
Brassband Halleluja verwelkomt jullie graag tijdens het TaLenteNconcert in Nij Statelân Menaam op zondag 26 maart. De entree is gratis. Kom op tijd, want vol is vol!

Alle info op een rij

  • Zondag 26 maart om 15.30 uur
  • Gratis entree
  • Nij Statelân Menaam
  • Muzikale leiding: Ido Gerard Kempenaar
  • Kijk voor meer info op www.hallelujamenaam.nl

 

 

Kijk voor meer info op www.hallelujamenaam.nl.

Muzikale groet, 

Concertcommissie Brassband Halleluja.


 

WXCam (test)

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Weeralarm KNMI

 

 

 

Ga naar boven