Fonds DB Menaam

De steun van het fonds DB Menaam is gericht op het mogelijk maken en/of ondersteunen van een afgebakend project of activiteit in Menaam.

Er worden geen projecten ondersteund die tijdens de aanvraag of behandeling al geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd.

Jaarlijks zal er maximaal € 1000,- worden uitgekeerd aan mogelijke projecten.

Per toekenning wordt een bedrag van maximaal € 250,- uitgekeerd. Deze uitkering mag niet méér dan 50% van de totale kosten zijn.

Doel van dit fonds :

Door middel van een financiële bijdrage wil Doarpsbelang de verenigingen stimuleren en ondersteunen bij het organiseren van een project dat of activiteit die ten goede komt aan de leefbaarheid van Menaam.

Dit kan zijn op maatschappelijk, cultureel, sociaal of sportief gebied.

Door middel van dit fonds wil Doarpsbelang een positieve bijdrage leveren aan de organisatie van éénmalige projecten in het eigen dorp.

Richtlijnen:

 • voor het realiseren van een jaarlijks terugkerende of te wel gebruikelijke activiteit van de betreffende vereniging verstrekt het fonds géén bijdrage. Het moet een enigszins bijzondere of éénmalige activiteit zijn
 • het project moet een maatschappelijk/cultureel/sociaal of sportief nut hebben voor of in het dorp en moet de leefbaarheid ten goede komen.
 • alleen verenigingen uit Menaam komen voor een bijdrage in aanmerking
 • gelijktijdig met de aanvraag moet er een begroting van de project kosten ingeleverd worden, zodat DB een beeld krijgt hoe het geld besteed zal worden
 • binnen 4-6 weken neemt DB een besluit over het wel of niet toekennen van de bijdrage
 • per project is maximaal 1 aanvraag voor een fondsbijdrage mogelijk
 • per project wordt maximaal € 250,- uitgekeerd
 • op het besluit van DB kan niet worden gereclameerd

Op 1 maart 1977 werd Dorpsbelang Menaldum opgericht en die een eigen blad "Menaem yn't Ljocht" uitgeeft. Dit boekje verschijnt 11 keer per jaar en bevat veel informatie bestemd voor de inwoners van het dorp Menaldum. De informatie bestaat onder andere uit:

 • Weekenddiensten en telefoonnummers huisartsen
 • Adressen en telefoonnummers van verenigingen, instanties, diensten en organisaties
 • Agenda en informatie aangaande activiteiten in en om Menaldum
 • Vereniging- en sportnieuws
 • Informatie mbt collectes
 • Nieuwsfeiten
 • Tuintips, hobbynieuws etc.

Menaem Yn?t Ljocht is een aanrader voor een ieder woonachtig in Menaldum.

Het boekje tot nr 8 2007 De nieuwe omslag vanaf nr 8 2007 Omslag vanaf nr 1 2011

 

Contactadressen Menaldumdorp.nl

Heeft u ook iets voor de website, laat het ons weten en stuur het eventueel met foto naar onze InternetRedactie.


 

Vereniging Dorpsbelang Menaldum - kvk 40001793

Opgericht: 1 maart 1977

Secretariaat: Gralda 4, 9036JJ Menaam.

Bestuur:

 • Niet ingevuld, voorzitter
 • Oepke Plat, secretaris
 • Douwe A. Fokkema, penningmeester
 • Maaike de Haas, bestuurslid
 • vacant
  Contactformulier Bestuur

Ledenadministratie "Menaem yn’t Ljocht":

 • Dukkie van der Ploeg, Orxmasingel 2, Menaam.

Redactie "Menaem yn’t Ljocht":

 • Klaas Groeneveld, Sminiawei 10,
 • Henny Fokkema, Langpaed 20,

Bij lidmaatschap van Doarpsbelang ontvangt u 11 keer per jaar het Menaem yn't Ljocht. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 12,00 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïnd door middel van automatische incasso. Indien er niet betaald wordt middels automatische incasso wordt er, met ingang van 2012, een extra bedrag van € 2,00 in rekening gebracht.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 december.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de ledenadministratie.

Redactie website:

 • Henri Visser - agenda en documentatie
  Technisch contactpersoon menaldumdorp.nl
 • Jelle Postma - Verenigingen
 • Magda Nelen - Agenda
Contact met de InternetRedactie

www.menaldumdorp.nl

www.menaldum.nl - www.menaldum.net - www.menaldum.com

www.menaam.nl - www.menaam.net - www.menaam.com

x

disclaimer:

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan de Vereniging Dorpsbelang Menaldum geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Dorpsbelang Menaldum.
(c)2004 - 2016


FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Ga naar boven