JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Documentatie Menaam

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren.

buorsterfeart en kerk ca 1900

 

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra tel: 0518-451606
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377

© 2004 - 2017 Documentatie Menaam


 

Bijgaand een foto van de “flapbrêge”over de Menaldumer vaart. Op de brug een paar hang ouderen. Het winkelpand rechts op de lytse buorren is van K.Berkenpas, later had Krist hier een zuivelwinkel. Het pand is begin jaren vijftig afgebroken. Op deze plek ligt nu de huidige brug.


Hoofdbrug “flapbrêge” Menaldum

In de winkel van Jellema Specialiteiten te Franeker zagen we tot onze verrassing flessen Huiswijn liggen met op het etiket een tekening van Gralda State te Menaam uit 1722. Deze tekening is gemaakt door J. Stellingwerf. (zie historie Menaldum op website) Op de plek waar het poort gebouw heeft gestaan, wonen nu de ouders van dhr. Jellema Gralda 1.

Verder kregen we van dhr. Frans Hiemstra (eerder onderdirecteur van de Rabobank in Menaldum en nu wonend in Gelderland) een meer als 100 jaar oude kaart van de Zuid-Ooster polder met daarop de kadastrale gegevens van woningen en landerijen van Menaam en omgeving, waarvoor hartelijk dank!

 

Foto’s en knipsels blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl

Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra. tel : 0518-451606

 

Dokumentatie Menaldum.

Op 22 en 29 augustus en 5 september hebben we meegewerkt aan Tsjerkepaad hier in Menaldum. We waren aanwezig met diverse albums met foto's en krantenknipsels. Ook was er een dvd presentatie die door ons werd toegelicht. Zo'n 150 personen waaronder veel oud-Menaldumers hebben de expositie bezocht die gezien de reakties wel in de smaak viel.
Van dhr. De Schiffart uit Tzum kregen we een mooie foto van een paar huizen op de Wanserbuorren en van Minne Dijkstra gegevens over de boerderij op de Wanserbuorren waar hij jaren lang gewoond en gewerkt heeft.

Bijgaand ziet u een tekening van Gralda State uit 1722 getekend door J. Stellingwerf.
Deze State is in 1795 verkocht en afgebroken en stond bekend om z'n hoge poort. Jaren lang heeft hier het geslacht van Aylva gewoond. In de kerk is nog een grafkelder van deze familie.

Waar de poort stond staat nu het woonhuis van de fam. R. Jellema. Achter dit huis ligt nog een laag stuk weiland, hier heeft de state gestaan.

Menaldum had vroeger 4 edele states t.w. Orxma state, Galema of Fleeringa state (ljochtmisdyk waar nu de fam van der Wal woont), Donia of Hemmema state onder Beetgum en Gralda state.

Foto’s en knipsels blijven welkom.

Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra. tel : 0518-451606
 

Muziekver.”Halleluja”Menaldum 1948 - (foto voor winkel v.d.Vegt aan de Mieddijk)

In het vorige nummer van Menaem yn't Ljocht schreef Timen Dijkstra dat het vroeger een uitzondering was dat een vrouw lid was van een muziekvereniging. Op deze foto van de muziek vereniging “Halleluja” het bewijs, op de foto alleen maar mannen.

 Zittend v.l.n.r.: Jouke K.Bakker, Gosse Boomsma, Klaas Luimstra (dirigent), Jan Smits, Aebe Baarda, Johannes Bakker, Sikke Norbruis.

2de rij v.l.n.r.: Roel Bakker, Geale Dijkstra, Siem Douma, Arie Duindam, Jan Douma, Arjen K.Wassenaar, Geert Bakker, Harke Plat, Steffen Gerbrandy, Hein Dijkstra, Meine Bakker, Jan Guldemond, Hendrik Germeraad, (vaandel drager).

3de rij v.l.n.r.: Bauke Douma, Kees Berkenpas, Anne.J.de Boer, Piet Grendel, Aan Boomsma, Ruurd Grendel, Sieds Terpstra.

Foto's en knipsels blijven welkom.

Zie ook : www.menaldumdorp.nl

 

Anne Baarda. Tel: 0518-451885

Timen Dijkstra. Tel: 0518-451606

Van dhr. Duco Wassenaar uit Numansdorp kregen wij een ansichtkaart met een prachtig panorama foto van de zuidoostkant van Menaldum uit de twintiger jaren van de vorige eeuw.

 

Op de voorgrond de huizen die nu aan de Camstrastjitte staan verder zijn te zien, de Mieddyk, Langpaad dat nog niet was volgebouwd en de Wanserbuorren, wat opvalt dat ook het Vlasfabriek er nog niet stond en ook aan de Mieddyk nog maar weinig huizen stonden.

 
Foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom bij ondergetekenden en bij de bibliotheek
 
Anne Baarda.    Tel.451885
Timen Dijkstra Tel.451606

Húske tontsjes - Documentatie Menaldum.

Hierbij een foto van de de Lytsedyk. Het is een doorkijkje op de toren met links voormalig café de Aardappelbeurs en rechts het woonhuis van Kingma Boltjes. Op de voorgrond een kar met ”húske tontsjes” (privaattonnen) die twee keer in de week werden opgehaald. Op de plaats waar later het veilinggebouw is gebouwd stond toen een koetshuis.


foto: dokumentatie Menaldum

In de bibliotheek is nu een stelling ingericht voor alle tot nu toe uitgegeven Menaem Yn't Ljochten,vanaf 1965 die u aan de leestafel kunt inzien. Het geeft een mooi stukje geschiedenis van ons dorp weer. Ook is hier veel informatie over de gemeente Menaldumadeel te vinden.
Ook kunt u de fotoalbums van de buurtvereniging ”De Buurt” nog steeds bekijken.

Heeft u ook foto’s of kranten knipsels van Menaldum, gooi ze niet weg maar lever ze in bij de bibliotheek of onderstaande personen.

Zie ook www.menaldumdorp.nl

Anne Baarda. tel 0518-451885
Timen Dijkstra tel 0518-451606

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven