JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Documentatie Menaam

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren.

buorsterfeart en kerk ca 1900

 

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra tel: 0518-451606
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377

© 2004 - 2017 Documentatie Menaam


 

Deze keer een foto van een groep Menaldumers die genomen is voor café de Aardappelbeurs.

Staande: v.l.n.r. H.Baarda, K.Dijkstra,(Bilkert) A.Fokkema, F.Fokkema, Anne Bakker.
Zittend: A.Terpstra en R.Brouwer.
Samen waren deze heren 546 jaar oud. De foto is omstreeks 1925 genomen.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van café de Aardappelbeurs kijk dan op www.de-aardappelbeurs.nl

OP 25 mei was er weer een dorpswandeling, na eerst een DVD met oude foto's van Menaam te hebben bekeken. Er waren ook oud-dorpsgenoten die volop genoten hebben van de verhalen die werden verteld. Maar ook de deelnemers aan de wandeling kwamen met verhalen.
Zo vertelde Japke Tichelaar-Berkenpas, dat zij aanwezig was op de bruiloft van onze dorpsgenoot Ype Poortinga waar het lied “It feintsje fan Menaam” voor het eerst ten gehore werd gebracht door de schrijver Fedde Schurer die het voor zijn collega schrijver had geschreven.
Ook vertelde zij dat haar grootouders naar school gingen naar de school die op het kerkhof stond (nu het “baarhok") het gebouwtje was toen wat groter, de kinderen speelden op het kerkhof

Foto’s en knipsels en artikelen over Menaam blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra. tel : 0518-451606
 

Wat is er leuker dan onder begeleiding door de dorpskern rond te wandelen? Beleef de verhalen en de geschiedenis van toen en kom meer te weten over uw dorp.

Op dinsdag 17 mei aanstaande organiseert Thuiszorg Palet een wandeltocht door het centrum van Menaldum. De middag begint om 14:30 uur in Nij Statenlân met een presentatie met oude foto’s. Dorpshistorici Anne Baarda en Timen Dijkstra verzorgen de lezing die ongeveer een half uur duurt. Daarna begeleiden beide heren een wandeling door het oude centrum van Menaldum (tegenwoordig Menaam). U ontdekt wat er nog over is van het oude Menaldum en wat er is veranderd.

Wilt u meewandelen dan kunt u zich opgeven bij de receptie van Nij Statelân. U kunt hen ook bellen 0518-453500. De kosten zijn 3 euro per persoon.
 

Video Menaam troch de tiid

Dokumentatie Menaam. 

Op zaterdag 17 april hebben wij meegewerkt aan de informatiemarkt ”Skiednis doarpen Menameradiel” in de Grusert in Berltsum. Hieraan deden mee de dorpen: Blessum, Boksum, Deinum, Dronryp, Berltsum, Menaam en Skingen/Slappeterp. Te zien was dat onze gemeente een rijke geschiedenis heeft. De uitgestalde foto's, boeken en couranten artikelen alsmede de getoonde DVD's werden met grote interesse bekeken. Ook onderling werden er veel informatie en ideeën uit gewisseld. Zo'n informatiemarkt is gezien de reacties zeker voor herhaling vatbaar.
 

Stand Dokumentatie Menaldum
 
Op dinsdagmiddag 25 mei is er weer een dorpswandeling, deze begint in Nij Statelân om 14.30 uur met een DVD presentatie van een halfuur met oude foto's van Menaam en omgeving kosten 3 euro opgave bij de receptie van Nij Statelân tel: 453500
 
Foto’s en knipsels en artikelen over Menaam blijven welkom.
 
Anne Baarda           tel: 0518-451885
Timen Dijkstra.      tel : 0518-451606

Dokumentatie Menaam. 

Hierbij een foto van de Dykster Buorren met postkantoor en de winkel van Rintje Zondervan en een stukje Buorsterfeart met brug en een slager op weg naar een klant om bestellingen op te nemen.
 
 
Verder kregen we via de heer Venema uit Dronryp(die alles verzamelt wat met Dronryp te maken heeft) een foto boekje over Menaam en een boekje uit 1860 met twee en veertig brieven geschreven door P.W.Taekema uit Groningen en K.W. Taekema uit Menaldum de eerste brief is van 1 februari 1851 en de laatste van 15 julij 1853.Het boekje gedrukt in 1860
voor rekening van den schrijver heeft als titel:

Al vele jaren zijn Anna Baarda en Timen Dijkstra bezig het oude Menaam in foto’s bij elkaar te sprokkelen. Uit alle hoeken en windstreken komen foto’s en verhalen bij de heren terecht. Naast het vullen van mappen en het koppelen van die verhalen, worden regelmatig presentaties gegeven aan belangstellenden.

Op 30 maart volgt de presentatie van het laatste werk “Menaam troch de tiid” Een reis in beeld door het Menaam tussen 1898 en het recente verleden. Veel bekende plekjes waarin de tijd een grote- of een kleinere rol heeft gespeeld.

Lees meer: Presentatie “Menaam troch de tiid”

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven