JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Documentatie Menaam

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren.

buorsterfeart en kerk ca 1900

 

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra tel: 0518-451606
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377

© 2004 - 2017 Documentatie Menaam


 

Zoals u in het vorige Menaem yn't Ljocht hebt kunnen lezen zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor de opendag die wij houden op zaterdag 24 maart van 10.00-16.00 uur in “De Hoekstien”(voormalige bibliotheek) Skilpaad 1.

Op deze dag presenteren wij een gedeelte van hetgeen wij zo door de jaren heen hebben verzameld over de geschiedenis van ons dorp, vele foto,s knipsels, boeken ect.
Ook is het de bedoeling om een DVD met foto,s en oude dorpsfilms te vertonen.
Noteer deze datum in uw agenda u bent van harte welkom!!
 

Als voorproefje een prachtige foto van de Miedyk uit 1915.

 

Oude foto’s,krantenknipsels etc. blijven welkom.

Lees meer: Opendag Documentatie Menaam

Op 17 mei hebben we weer onze dorpswandeling gehouden door Menaam. Deze werd voorafgegaan door een DVD presentatie van oude en nieuwe foto's van ons dorp in Gralda State er waren 25 personen aanwezig.

 

Van Andries en Geertje (een dochter van Rienk Feenstra die een kiosk had aan de Mieddyk) uit Franeker kregen wij via de mail nog een aantal oude foto's van Menaam waaronder een van de Dyksterbuorren met rechts de Buorsterfeart die liep vanaf de Greatebuorren naar de Menamerfeart. Hartelijkdank hiervoor!!!

Oude foto’s,krantenknipsels etc. blijven welkom.

Zie ook www.menaldumdorp.nl

Anne Baarda tel:0518-451885
Timen Dijkstra tel :0518-451606
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel:0518-452377


 

Dokumentatie Menaam

Van mevr. Tiedema uit Hantum hebben wij een schilderij gekregen van de boerderij van haar schoonvader P.J.Tiedema. Deze boerderij stond aan de Horslanddijk, tussen de zandweg en Berltsum ten noorden van de Hege Wier. Dit gebied hoorde vroeger onder Menaam. De boerderij is geschilderd door D.L.Deinema in 1915 en afgebroken in 1916.

Tekst achterop schilderij: Verkoop en Afbraak en het rooien van Boomen:

Lees meer: Schilderij boerderij P.J. Tiedema geschilderd door D.L.Deinema 1915.

Wat is er leuker dan onder begeleiding door de dorpskern rond te wandelen? Beleef de verhalen en de geschiedenis van toen en kom meer te weten over uw dorp.

Op dinsdag 17 mei aanstaande organiseert Thuiszorg Palet een wandeltocht door het centrum van Menaam. De middag begint om 14:30 uur in Nij Statenlân met een presentatie met oude foto’s. Dorpshistorici Anne Baarda en Timen Dijkstra verzorgen de lezing die ongeveer een half uur duurt. Daarna begeleiden beide heren een wandeling door het oude centrum van Menaam. U ontdekt wat er nog over is van het oude Menaldum en wat er is veranderd.

Wilt u meewandelen dan kunt u zich opgeven bij de receptie van Nij Statelân. U kunt hen ook bellen 0518-453500. De kosten zijn 3 euro per persoon.
 

Video Menaam troch de tiid
 

Zoals we al eens eerder hebben gemeld werd vroeger het onderwijs in Menaam gegeven in het schoolgebouw op het kerkhof het tegenwoordige “baarhokje” dat toen groter was, 84 m². Dit gebouw werd door de kerk verhuurd aan de gemeente voor het geven van openbaar onderwijs. In 1866 kwam er een verzoek van de zgn “hulpvereniging” voor Chr. Nat. Schoolonderwijs aan de kerk of zij ook de beschikking konden krijgen over dit schoolgebouw. Toen dit niet lukte ging men over tot de aankoop van de “Bosherberg”. Die stond aan de Mieddyk waar nu de parkeerplaats van "De Weme is. Deze school werd in gebruikgenomen op 9 juli 1867 en kreeg de naam “Eben-Haëzer". Zij bleven daar tot 1904 toen de school aan het Langpaad werd geopend. In 1980 werd er een nieuwe christelijke school geopend achter de Greate Buorren.

Het openbaar onderwijs zat nog tot 1873 in de school op het kerkhof. In 1873 kreeg het openbaar onderwijs een nieuwe school (zie foto) die gebouwd was op een stuk gaardeniers land aan de Greate Buorren en die nu in gebruik is als gymlokaal en repetitie ruimte voor fanfare Constantia en CMH. Op 27 juni 1957 opende het openbaar onderwijs een nieuwe school aan de Orxmasingel “De Cingel”, genoemd naar de Cingel van Orxmastate, die liep van de Rypsterdyk tot aan de “Kebels”.

Van dhr. Postumus uit Berltsum ontvingen wij diverse kranten knipsels, hartelijk dank hiervoor!!!

Heeft u ook foto’s of kranten knipsels van Menaam gooi ze niet weg maar lever ze in bij onderstaande personen.

Anne Baarda. Timen Dijkstra, Tjeerdtje Boerrigter-Huizinga via dokumentatie(at)menldumdorp(dot).nl

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven