JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Documentatie Menaam

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren.

buorsterfeart en kerk ca 1900

 

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra tel: 0518-451606
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377

© 2004 - 2017 Documentatie Menaam


 

Van dhr D. Sj. de Vries kregen we een aantal fraaie foto's waaronder een van een kleine stjelp boerderij die stond aan de Rypsterdyk en bewoond werd door de fam. Yde Hiemstra.

Rypsterdyk Yde en Piete Hiemstra wm

 

Het pand is eind jaren negentig afgebroken. Op deze plek staat nu het huis van mevr. B. de Boer. In Menaam staan veel van dit soort boerderijtjes. Het herinnert aan het agrarische verleden van ons dorp (evenals de iets kleinere gaardeniers woningen). De veestapel bestond vaak uit zo'n 8 tot 12 koeien en de bedrijven zorgden voor veel levendigheid en handel. Veel beroepen zoals de veekoopman, de aardappelcommissionair, smid, melkrijder en wagenmaker profiteerden hiervan.

Van Klaas Groeneveld ontvingen we de vlag van de vroegere sportvereniging ADVENDO. Deze vereniging bestond uit kaatsen, gymnastiek en voetbal (Typhonia).

Beiden hartelijk dank!

Oude foto's, krantenknipsels etc. blijven welkom.

Zie ook de historie op www.menaldumdorp.nl

Anne Baarda tel:0518-451885
Timen Dijkstra tel :0518-451606

 

 

Documentatie Menaam

Van Andries uit Franeker kregen we een foto van de poldermolen de Kievit (1802) bij de Sânwei, Menaam.

Watermolen de Kievit Poldermolen en molenaarshuis beide in vervallen toestand ca1969 Small

Op deze foto is de molen en het huisje in verval. In 1995 is hij weer gerestaureerd.

Op zaterdag 29 november 2014 is er in Graldastate een hobby markt, ook wij zijn daar met een stand aanwezig.

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.

Anne Baarda tel: 0518-451885

Timen Dijkstra tel: 0518-451606
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377

 

 

Deze keer een fraaie foto van de Greatebuorren uit het begin van de 20ste eeuw met de Buorsterfeart en bruggetjes.

buorsterfeart en kerk ca 1900

 

Onder aan de foto staat het volgende gedicht:

Oan spoar noch tram kaem ea dit doarp to lizzen.
Men ried de namme al, ek sûnder mear to sizzen?
"It begjint en eindigt mei in M."

Op dinsdag 16 september houden we in samenwerking met Palet weer een dorpswandeling met vooraf een vertoning van een DVD het begint om 14.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij de receptie van Graldastate tel:0518-453500.

Oude foto's, krantenknipsels etc. blijven welkom.

Zie ook www.menaldumdorp.nl

Anne Baarda tel:0518-451885
Timen Dijkstra tel :0518-451606
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel:0518-452377

 

Documentatie Menaam

Eind 1800 begin 1900 had Menaam een graanmolen. Deze stond aan de Mieddyk achter het pand waar nu de familie Kingma woont. We kregen een oude foto en wat gegevens over deze molen.

De molen werd tot de verplaatsing bemalen door de familie Meersma. In 1915 is de molen gesloopt en overgebracht naar Noord Branbant. De Maalstenen zijn in Menaam achtergebleven en terechtgekomen bij de familie Baarda. Yde Baarda was tot na de 2e wereldoorlog slager en gebruikte de stenen om zijn messen te slijpen. Heit Joeke Baarda (vader van Yde) draaide dan de molenstenen en Yde sliep zijn messen.

KorenMolen van Meernsma aan de Mieddyk

Eigenaar Dirk de Vries.
In 1917 geheel sesloopt en door M.L. van Aspert uit Heeswijk verplaatst naar Etten Leur.
bron: archief Ten Bruggencate.

 

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.

Zie ook Historie op www.menaldumdorp.nl

Anne Baarda tel: 0518-451885

Timen Dijkstra tel: 0518-451606

Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377

 

 

kanonskogel MediumDocumentatie Menaam - Deze keer iets heel bijzonders. Wij kregen van Yde van der Meer uit Dronryp een kanonskogel. Hij had die gevonden in de tijd dat hij nog aan de Miedkamp in Menaam woonde. Dit soort kogels werden voor het eerst gebruikt rond 1450. Daarvoor schoot men met stenen. De kans is groot dat deze dateert uit de Spaanse tijd zo rond 1572.

Naar aanleiding van de opendag kwamen wij in contact met dhr. Gellius Leopold uit Oegstgeest. Zijn over-overgrootvader ds.Gellius Flieringa was hier predikant van 1848 tot 1888 en heeft een belangrijke rol gespeeld in de kerkgeschiedenis in Menaam. Van hem ontvingen we ook enkele foto's.

Oude foto's, krantenknipsels etc. blijven welkom.

Zie ook www.menaldumdorp.nl - Historie

Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra tel: 0518-451606
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel:0518-452377

 

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven