JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

SIBRANDUS LEO STRJITTE

Menaldum heeft een zeer bekende pastoor gehad, nl. de geschiedschrijver Sibrandus Leo. Sibrandus Leo ging eerst op een Latijnse school te Leeuwarden, daarna op een kloosterschool. Hij treedt in het premonstratenzer klooster Mariëndal te Lidlum, wordt priester, dan pastoor te Menaldum en Berlikum.

Op kerkelijk gebied nam Menaldum reeds in de Middeleeuwen een belangrijke plaats in. Het was een dekenaat waaronder vele dorpen uit de omgeving ressorteerden. Volgens sommigen zou hier een klooster hebben gestaan, maar waarschijnlijk wordt het klooster Aanjum bedoeld, dat tussen Ried, Berlikum en Menaldum heeft gelegen, maar dat bij geen van de drie dorpen hoorde.


 

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven