JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

JUCKEMASTRJITTE
De naam Juckema komt veelvuldig voor in de geschiedenis van Menaldum. De oudst bekende bewoner van Orxma State (toen nog een boerderij) is Renick van Roorda, die gehuwd was met Rixt van Juckema. In 1629 werd de boerderij verkocht aan Ruerd van Juckema. Een dochter van Ruerd van Juckema, Edwert of Eduarda van Juckema, trouwde met Homme van Camstra en deze echtelieden lieten in 1642 de boerderij verbouwen tot het slot Orxma State.


 

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven