JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

MOOLNERSRAK

 

RAK is een recht stuk in een bochtig vaarwater. In de buurt van het rechte eind vaart aan de knik in de vaart heeft waarschijnlijk een molen gestaan. Vroeger werd hier veel gezwommen en men zei dan: "we gaan even naar het moolnersrak".

Op het rechte eind vaart tot aan de knik naar Berlikum heeft vroeger een molen gestaan. Een rak is een recht stuk in een bochtig vaarwater. Vroeger zwom men hier regelmatig en men zei dan: "we gaan even naar het moolnersrak".

In 1979 werden twee namen aangeleverd voor het ontwerp-bestemmingsplan Menaldum - bedrijfsterrein, nl. "Mounerak" en "De Trije Peallen".
De naam "Mounerak" wijst er op dat in de buurt van het rechte eind vaart tot aan "de knik" naar Berlikum een molen heeft gestaan en "rak" is een recht stuk in een bochtig vaarwater. Vroeger zwommen hier vaak en zie dan: "We gaan even naar het moolnersrak". De naam "De Trije Peallen" doet denken aan de drie palen die in de knik gestaan hebben en waar de lijn van de vrachtschepen om heen getrokken werden, zodat de schepen niet in de wal terecht kwamen.
De namen waren heel toepasselijk voor een zakelijk gebied en door de Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel is dus gekozen voor de naam "Moolnersrak".


FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven