JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

SMINIAWEI:

Deze naam is ontleend aan de familie Sminia die eigenaar zijn geweest van Orxma State. In de "Nieuwe atlas" van de provincie Friesland 1849 - 1859" staat bij Orxma State vermeld "Orxma of Sminia".

In 1831 toen Orxma State werd afgebroken behoorde het met de omringende stukken land, boomgaard, tuin en singel toe aan de erven Hector van Sminia. Deze Hector was gehuwd met Wickje van Haersma, een zuster van Auck vn Haersma die ook Orxma State bewoond heeft. De erven Hector van Sminia hadden ook de boerderij in bezit die heeft gestaan op de plaats waar nu de honden worden getraind aan de Berltsumerdyk.

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven