JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Klokken

In de toren hangen twee luidklokken: een grote klok, in 1473 door Johannes van Deventer gegoten, en een kleinere uit 1619, gemaakt door Hans Faick van Neurenberg te Leeuwarden. De laatste is versierd met de wapens en namen van de volgende personen: Jonker Gale van Galama, Jr. Feye van Aylva, Syurdt Gorda van Priesuma, Ighe Tyesses Tyesma (kerkvoogd), lan Andris (kerkvoogd), Wibe Romkes Teppenboer, Jr. Kempo Donia van Harinxma en Jr. Ruierdt van luckema. Juub Bosmans.


 

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven