JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Het Interieur

Inwendig maakt de kerk een ruime en statige indruk. Het ruimtelijk effect wordt nog vergroot door het aan de noordkant, tegenover de preekstoel, uitgebouwde dwarspand.

De strakke witte muren en plafonds worden verlevendigd door decoratief stucwerk langs kroonlijsten en bogen, maar de blik wordt toch vooral getrokken door het monumentale orgelfront, de rijkversierde kansel en het doophek.


Lees meer: Het Interieur

Het orgel

Het orgel rust op een gesneden voet met dubbele gedraaide Ionische zuilen, vervaardigd in het 3e kwart van de 17de eeuw. Het huidige instrument werd in 1861 door Willem Hardorff te Leeuwarden gebouwd, ter vervanging van het orgel uit 1747 van Chr. Muller.

het orgel van Menaldum een groot romantisch orgel is met 2 klavieren en een vrij pedaal. Een bovenwerk met 9 stemmen, een hoofdwerk met 12 stemmen en een pedaal met maar liefst 8 stemmen! Er is ook een zwelkast ingebouwd, zodat het orgel zeer zacht kan spelen.


Het orgel is opgeleverd en ingespeeld op 22 oktober 1861 door orgeldeskundige dhr Trip. Dit orgel kan zich meten met een heleboel andere orgels die bekend zijn van radio en televisie. Wij hebben begrepen van de organisten die hier op hebben gespeeld dat Menaldum trots mag zijn op zo ?n geweldig instrument.

De laatste grondige restauratie vond plaats in 1988 ? 1989.

 

Lees meer: Het Orgel

Klokken

In de toren hangen twee luidklokken: een grote klok, in 1473 door Johannes van Deventer gegoten, en een kleinere uit 1619, gemaakt door Hans Faick van Neurenberg te Leeuwarden. De laatste is versierd met de wapens en namen van de volgende personen: Jonker Gale van Galama, Jr. Feye van Aylva, Syurdt Gorda van Priesuma, Ighe Tyesses Tyesma (kerkvoogd), lan Andris (kerkvoogd), Wibe Romkes Teppenboer, Jr. Kempo Donia van Harinxma en Jr. Ruierdt van luckema. Juub Bosmans.


 

De Orgelcommissie

Vanaf september 2000 hebben wij als orgelcommissie gemeend dat er in Menaldum ook concerten moeten worden gegeven door musici die ook werkelijk alles uit een orgel kunnen halen waarvoor dit orgel gebouwd is. Het is ons streven om ongeveer 4 of 5 concerten perjaar te kunnen organiseren. Dit is ons tot nu toe steeds gelukt, ook grote jongens naar Menaldum te kunnen halen. Voor volgend jaar (2006) hebben wij de organisten al rond, alleen de data moet nog met hun worden vastgesteld.

Een aantal leden van de orgelcommissie.

 

Lees meer: De Orgelcommissie

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven