Adreslijsten (kop)

Adressen in en rondom Menaam

Bedrijven - Vereningen - Instellingen
Voor aanpassingen of onjuisteheden, vriendelijk verzoek dit te melden via het contactformulier.

©2005-2016 Menaldumdorp.nl

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

 Adres  Sminiawei 10 logo
 Plaatsnaam  9036 NJ  Delaatste eer logo
   
 Contactpers  K. Groeneveld
 Telefoon  0518-452387 of 06-50867210
 e-mail  
Website  www.delaatsteeermenaldumslappeterp.nl
Toelichting:

De uitvaart met de nodige zorg omgeven

Dag en nacht bereikbaar

Bel bij overlijden: de heer Nauta 0518-451260 of 06-51255898 b.g.g. 0517-231374 of 06-12208805 (de heer F. Idsinga)

 

© www.menaldumdorp.nl

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven