Adreslijsten (kop)

Adressen in en rondom Menaam

Bedrijven - Vereningen - Instellingen
Voor aanpassingen of onjuisteheden, vriendelijk verzoek dit te melden via het contactformulier.

©2005-2016 Menaldumdorp.nl

Stichting Welzijn Middelsee Menameradiel/Het Groen

 Adres  Sportleane 7 logo
 Plaatsnaam  9041 EC  Berltsum  
   
 Contactpers  T. Flameling of S. Kuipers
 Telefoon  0518-460805
 e-mail   of
Website  
Toelichting:

Ouderenadviseur Menameradiel

Als oudere wilt u tegenwoordig zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het liefst in uw eigen woonomgeving, als dat mogelijk is.
De dienst- en hulpverlening wordt echter steeds ingewikkelder en daarom kunt u soms wel wat hulp gebruiken. Het is dan prettig dat u bij een persoon terecht kunt met al uw vragen over zorg, wonen, financiën en welzijn.
 
Die persoon is Tjik Flameling, ouderenadviseur in de gemeente Menameradiel.
 
Welke onderwerpen kunnen dit zijn?
 
Wmo voorzieningen: aanvragen van huishoudelijke hulp, woon, vervoer en rolstoelvoorzieningen;
Sociale voorzieningen van de gemeente: minimaregelingen, bijzondere bijstand, kwijtschelding aanvragen;
Huur-en Zorgtoeslag;
Maaltijdvoorzieningen;
Personenalarmering;
Informatie over wonen in een woonzorgcentrum;
Dagbehandeling/Dagverzorging
Persoonsgebonden Budget;
Administratie en veel andere zaken;
 
De dienstverlening van de ouderenadviseur is laagdrempelig. U kunt Tjik bezoeken of zij komt op uw verzoek bij u langs. Zo kan zij u bijvoorbeeld helpen bij het invullen van formulierenvoor het aanvragen van verschillende diensten en voorzieningen.
 
De ouderenadviseur is onafhankelijk en de dienstverlening die zij levert kost u niets.
 
Hoe kunt u de ouderenadviseur bereiken?
  
Op dinsdag en donderdag van 8.00-9.30 uur kunt u telefonisch een afspraak maken
of langskomen.
 
Ouderenwerker - Menameradiel
Stichting Welzijn Middelsee organiseert al jaren activiteiten voor ouderen en sinds 1 juli 2007 ook voor ouderen in Menameradiel.
De activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente. Bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten worden de ouderen zelf nauw betrokken zodat deze aansluiten op hun wensen en behoeften.
 
De ouderenwerker richt zich op alle 55-plussers in de gemeente, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar die groepen ouderen die in een kwetsbare positie verkeren of dreigen te komen.
Wij ontwikkelen onze activiteiten samen met hen en overige organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
 
De ouderenwerker houdt zich voornamelijk bezig met het op afstand aansturen van 30 activiteiten verdeeld over 9 dorpen van de gemeente Menamerdiel.
Dit zijn globaal genomen de volgende activiteiten;
 
Sociaal – culturele activiteiten: kaarten, biljarten, sociëteiten, oud hollandse spelen.
Meer bewegen voor ouderen : koersballen, gymnastiek, volksdansen, Tafeltennis.
Cursus activiteiten : Yoga, In Balans,
 
Naast het aansturen van deze activiteiten houdt de ouderenwerker zich bezig met het organiseren van informatie bijeenkomsten, themabijeenkomsten en het coördineren van diverse werkgroepen.
En een ondersteunende rol en functie met betrekking tot de wmo / mantelzorg.
 
Hoe kunt u de ouderenwerker bereiken.
 
Te bezoeken en/of telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag :8.30 – 14.30 uur.
 

© www.menaldumdorp.nl

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven