Adreslijsten (kop)

Adressen in en rondom Menaam

Bedrijven - Vereningen - Instellingen
Voor aanpassingen of onjuisteheden, vriendelijk verzoek dit te melden via het contactformulier.

©2005-2016 Menaldumdorp.nl

Klokken Dokter Jacob Muurling

 Adres  Douwe van Glinsstrjitte 39 logo
 Plaatsnaam  9035 CV  Dronryp  KlokkenDokterMuurling
   
 Contactpers  
 Telefoon  0517-233137/06-81519717
 e-mail  
Website  www.klokkendokter.nl
Toelichting:

KLOKKENRESTAURATEUR * HORLOGEMAKER * GOUD- EN ZILVERSMID * OPTICIËN

Winkel: Brêgebuorren 10, Dronryp 06-81519717

Open: vrijdagmiddag en zaterdagmiddag van 13:00 - 16:30 uur

Atelier: Douwe van Glinsstrjitte 39, 9035 CV Dronryp 0517-233137

 

© www.menaldumdorp.nl

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven